Жилищни

комплекси

Първоначалното ситуиране на сградите в жилищните комплекси и комплексите от затворен тип е най-ключивя момент от проектирането на такъв тип обекти. Правилното разчитане на градоустройствените параметри и даденостите на имота е определящо за успешното развитие на проекта. При комплексното застрояване, освен отделни сгради имаме допълнителна инфраструктура – улици, алеи, зелени зони, осветление, отводняване и др. Тяхното решение играе ключова роля в общия план на инвестицията. В Kunchev Studio отделяме особено внимание при първоначалните проучвателни дейности. Проучваме повече варианти, за да сме убедени, че избираме този, който има най-много предимства – както икономически, така и архитектурни.

Ние предлагаме изготвянето на цялостна концпеция – от ситуационното (градоустройствено) разположение на отделните сгради или къщи в имота, до тяхното оформяне в технически проект. Той включва всички проектни част, комуникацията между отделните специалисти и цялостното съгласуване на проекта за комплексно застрояване. През целия процес на проектиране възложителят се известява за текущия прогрес и възникнали въпроси за решаване, както по отношение на проекта, така и относно административните уредици.

Какви са нашите предимства

 • Процесът ни на проектиране и комуникация е изчистен и оптимизиран, което ни позволява да се побираме в по-кратки срокове относно отделните фази.
 • Силно заредени сме с ентусиазъм и вдъхновение по отношение на архитектурата и търсим най-доброто съчетание между функция и визия на сградата.
 • Добре развита партньорска мрежа от специалисти, с които гарантираме плавна екипна работа и качествено изработени проектни части.
 • Непрекъсната визуална комуникация с възложителя под формата на перспективи, виртуални разходки, анимации и фотореалистични визуализации.

Какви са фазите през, които преминава един проект за многофамилна жилищна сграда:

1

Предпроектно проучване

Започва се с изследване на терена и неговите дадености, като локация, изложение, гледки и др. Обръща се особено внимание върху градоустройствените параметри и се полага основата, върху която ще стъпи проектът и следващите фази.
2

Идеен проект

Представяме архитектурно решение, отговарящо на визата за проектиране и заданието на инвеститора. В тази фаза показваме външния вид на сградата, видовете материали и предложения за системи и инженерна инфраструктура.
3

Технически проект - съгласуване

След одобрение на идейната фаза от страна на възложителя, проектът започва да се разработва подробно от отделните специалности (конструкции, ОВиК, ВиК и тн.). Съглсауването между отделните специалности може да доведе до някои промени в сградата, за да отговаря на изискванията и комфорт на обитаване.
4

Технически проект - пълен проект

След съгласуването между отделните части се подготвя финален, пълен инвестиционен проект за предаване към надзорна фирма или входиране в конкретна община / район.
5

Разрешение за строеж

След входирането на проекта и при забележки по него от съответната администрация те се отстраняват и проектът получава статус "одобрен. Това е достатъчно за взимане на разрешение за строеж.
6

Авторски надзор

Ние от Kunchev Studio оказваме пълно съдействие под формата на авторски надзор, когато се открие строителната площадка. Посещенията на обект по време на строеж са необходими с оглед коректното изпълнение на проекта и решаването на редица възникващи въпроси в процеса на строителство.

Какво включва пълният инвестиционен проект

 • Архитектурен проект
 • Конструктивен проект, заверен от технически контрол
 • Проект по част ОВиК (отопление вентилация и климатизация)
 • Проект по част Електро с включени въшни връзки
 • Проект по част ВиК (водоснабдяване и канализация) с включени външни връзки
 • Енергийна ефективност с включена оценка за съответствие
 • Проект по част Геодезия (включва геодезическа снимка, вертикална планировка и трасировъчен план)
 • Пожарна безопасност
 • Проект за Озеленяване и Паркоустройство
 • План за безопасност и здраве
 • Проект за управление на строителните отпадъци
 • Геоложки доклад
 • Проект за укрепване на изкопа

Важни документи за започване на проектиране

Пълния инвестиционен проект стъпва върху няколко важни документа, без които проектът не може да получи разрешение за строеж.

 • Виза за проектиране (издава се от съответния район / община с нотариален акт за собственост)
 • Предварителен договор с електроразпределителното дружество за района
 • Становище за присъединяване и изходни данни от ВиК дружеството за района
 • Задание за проектиране – програма за разпределение на броя апартаменти по вид, площ, изложение и др.

Тези документи са основание за започване на проектиране, като е важно да бъдат набавени преди старта на проекта. Така възложителя ще е спокоен, че инвестицията за дадения имот е възможна. В случай, че има някакъв административен проблем, собственикът ще знае да не започва проектирането, преди неговото разрешаване. Това ще му спести средства за допълнителна проектантска дейност в случай, че се тръгне в грешна посока и има необходимост от препроектиране.

Свържете се с нас за безплатна

20 минутна консултация

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС