Kunchev Studio е архитектурно бюро, което предлага професионална експертиза в сферата на архитектурното и инвестиционно проектиране. То е основано през 2012 г. в София, България. Дейността ни е фокусирана към еднофамилните къщи и многофамилните сгради, както и към по-мащабни градоустройствени концепции.

Цялостният ни подход към архитектурата може да се синтезира в четири принципа – Искреност, Чистота, Простота, обединени от Цел/ Функция.

Вярваме, че използването на тези принципи в процеса на проектирането винаги дава печеливш резултат за всички участници в него – инвеститорите, строителите, брокерските фирми, крайните клиенти и, не на последно място, архитектите.

По-малкото винаги е повече, затова се стремим към минималното.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ