Вътрешни

преустройства

Всеки човек стига до момент, в който му предстои промяна в жилището, което обитава. Било то пълен ремонт или частичен, строителните дейности в един апартамент или къща са неизбежни. Нуждата от вътрешно преустройство обаче не означава задължително нужда от интериорен дизайн.

Затова разработихме услуга, която решава всичко отнасящо се до строителната част – премахване на стари и изграждане на нови стени; позиции на обзавеждането; подробна електро схема; чертежи за подове и тавани и не на последно място количествена сметка. С този пакет от информация можете да сте спокойни, че строителната фирма / майстор ще имат точни указания за ремонта и желания крайния резултат. Повечето решения ще бъдат взети на проектно ниво, което ще съкрати сроковете за завършване на строителните дейности.

Ние предлагаме изготвянето на пълен инвестиционен проект, което включва всички проектни части, комуникацията между отделните специалисти и цялостното съгласуване на проекта за еднофамилна къща. През целия процес на проектиране възложителят получава известия за текущия прогрес по проектните работи и визуални материали, демонстриращи проекта към всеки един етап. Така избягваме нежелани изненади.

Какви са нашите предимства

 • Оптимизирали сме всяка стъпка от процесът по създаване на проект за вътрешно преустройство – от заснемането и концепцията, до официалните чертежи за изпълнение на строителната част. Това ни позволява комфортно да работим в извънредно тесни времеви рамки.
 • Индивидуален подход към всеки проект за вътрешно преустройство, за да отговаря на всички особености на обитаване на клиента. Крайната цел – имотът да стане максимално функционален, а пространството да бъде усвоено по най-разумния начин.
 • Пълен списък с подизпълнители и доставчици, с които можете да изпълните всички строително-монтажни дейности във вашия обект.
 • За всеки проект предоставяме виртуална 3D разходка още в идейната фаза. Непрекъснатата визуална комуникация с клиента помага той да е осведомен във всеки един момента за крайния резултат от предстоящите ремонтни дейности.

Какви са фазите през, които преминава един проект за вътрешно преустройство:

01. Архитектурно заснемане

Започва се с измерване на геометрията на пространствата и помещенията. Заснемането дава реална представа за разстоянието и големината на отделните елементи на проекта. Изключително важно е да се работи върху вярна основа, за да не се получават изненади след края на проектирането и по време на изпълнението.

01. Архитектурно заснемане

Започва се с измерване на геометрията на пространствата и помещенията. Заснемането дава реална представа за разстоянието и големината на отделните елементи на проекта. Изключително важно е да се работи върху вярна основа, за да не се получават изненади след края на проектирането и по време на изпълнението.

03. Идеен проект – Виртуална разходка

Започва се с измерване на геометрията на пространствата и помещенията. Заснемането дава реална представа за разстоянието и големината на отделните елементи на проекта. Изключително важно е да се работи върху вярна основа, за да не се получават изненади след края на проектирането и по време на изпълнението.

1

Архитектурно заснемане

Започва се с измерване на геометрията на пространствата и помещенията. Заснемането дава реална представа за разстоянието и големината на отделните елементи на проекта. Изключително важно е да се работи върху вярна основа, за да не се получават изненади след края на проектирането и по време на изпълнението.
2

Идеен проект

Представяме решение за вътрешно преустройство на имота, съобразено със заданието на клиента - предварителното изяснено и описано. Материалите, които клиентът получава са План Преустройство и План Обзавеждане.
3

Идеен проект - Виртуална разходка

След одобрение на идейната фаза от страна на възложителя, проектът започва да се разработва подробно от отделните специалности (конструкции, ОВиК, ВиК и тн.). Съглсауването между отделните специалности може да доведе до някои промени в еднофамилната къща, за да отговаря на изискванията за комфорт на обитаване.
4

Технически проект

След съгласуването между отделните части се подготвя финален, пълен инвестиционен проект за предаване към клиента и входиране в конкретна община / район.
5

Количествена сметка

След входирането на проекта и при забележки по него от съответната администрация, те се отстраняват и проектът получава статус "одобрен. Това е достатъчно за взимане на разрешение за строеж.

Какво включва пълният инвестиционен проект

 • Архитектурен проект
 • Конструктивен проект, заверен от технически контрол
 • Проект по част ОВиК (отопление вентилация и климатизация)
 • Проект по част Електро с включени въшни връзки
 • Проект по част ВиК (водоснабдяване и канализация) с включени външни връзки
 • Енергийна ефективност с включена оценка за съответствие
 • Проект по част Геодезия (включва геодезическа снимка, вертикална планировка и трасировъчен план)
 • Пожарна безопасност (при проекти със застроена площ над 200 кв.м.)
 • Проект за Озеленяване и Паркоустройство
 • План за безопасност и здраве (след одобрение на проекта, за взимане на разрешение за строеж)
 • Проект за управление на строителните отпадъци (при проекти със обща разгъната площ над 700 кв.м.)
 • Геоложки доклад
 • Проект за укрепване на изкопа (когато изкопът съвпада с регулационните линии)

Важни документи за започване на проектиране

Пълния инвестиционен проект стъпва върху няколко важни документа, без които проектът не може да получи разрешение за строеж.

 • Виза за проектиране (издава се от съответния район / община с нотариален акт за собственост)
 • Предварителен договор с електроразпределителното дружество за района
 • Становище за присъединяване и изходни данни от ВиК дружеството за района
 • Задание за проектиране – пълен списък с помещенията във вашата бъдеща еднофамилна къща(част от функционалното разпределение) и техните площи, избор на системи за отопление и охлаждане, предпочитания за гледки, изложение и др.

Тези документи са основание за започване на проектиране, като е важно да бъдат набавени преди старта на проекта. Така възложителя ще е спокоен, че инвестицията за дадения имот е възможна. В случай, че има някакъв административен проблем, собственикът ще знае да не започва проектирането, преди неговото разрешаване. Това ще му спести средства за допълнителна проектантска дейност в случай, че се тръгне в грешна посока и има необходимост от препроектиране.

Свържете се с нас за безплатна

20 минутна консултация

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС