Многофамилни жилищни сгради

Проектиране на многофамилни жилищни сгради.
Изготвяне на пълни инвестиционни проекти.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Еднофамилни
къщи

Проектиране на многофамилни жилищни сгради.
Изготвяне на пълни инвестиционни проекти.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Интериорни
проекти

Интериорен дизайн на жилища.
Пълни интериорни проекти за къщи и апартаменти.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Вътрешни преустройства

Промяна на функцията и оптимизиране на пространствата в съществуващи жилища.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Маркетиране на проекти и сгради.

Презентиране на проекти чрез визуални материали – на хартия и в уеб пространството.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Консултантски услуги

Консултиране при взимане на решения за закупуване на имот или избор на системи и материали

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ