STEM клуб Digital KidZ

Вид:
обучителен център

Площ:
150 кв.м.

Статус:
идеен проект

Заедно с партньорите ни от Digital KidZ, разработихме концепция за STEM център, който е приложим в съществуващи помещения в училища. Интериорът има за цел да промени нагласата на учениците, да насърчи креативността, груповата работа и да ги вдъхнови за иновация.

Зад абревиатурата на STEM центровете стоят думите Science, Technology, Engineering and Mathematics. Това са групи от учебни помещения с общ фокус, които насърчават учене чрез преживяване, създаване и експериментиране.

Проектът демонстрира как архитектурата е в основата на промяната на физическата среда в класната стая и извън нея. Чрез обзавеждане, подкрепящо ученето и творчеството, гъвкавост, модулност и трансформируемост на пространствата се създава нов вид училищна среда.

В сътрудничество с Digital KidZ
Схема на разполагане 01
Схема на разполагане 02
Схема на разполагане 03
Схема на разполагане 04
Перспективен план – вариант 01
Перспективен план – вариант 02
Перспективен план – вариант 03
Перспективен план – вариант 04
Посреща ни интригуващо и цветно пространство.
Обзавеждането е гъвкаво и позволява промени в зависимост от активностите, които се провеждат.
В лабораторията има компютри, както и оборудване за експерименти. Цветовата схема е в унисон с креативния дух, който цари.
Стените са превърнати в платно за писане и рисуване с боя Escreo.