College of Technology

Вид:
обществена сграда – колеж

Площ:
РЗП:
Подземни етажи:

Местоположение:
гр. Триполи

Статус:
конкурсен проект

Конкурсен проект за колеж по информационни технологии в Либия. Разработен в сътрудничество с ITArch.

Проектът представлява две тела обединени в кръг и разделени от централна комуникационна ос.

Разпределение първи етаж
Разпределение втори етаж
План покрив
Разпределение сутерен
Предна фасада, гледаща към основната пътна артерия.
Поглед от далечния ъгъл на имота към сградата.
Пешеходния достъп към главния вход и посрещащото пространство пред него
Вход към подземните гаражи и зареждане.
Ситуиране на сградата в околната среда.
Интериорното пространство и самоносещата се конструкция на стъкления покрив.
Поглед от птичи поглед на сградата и околната среда.