Skip to main content

Как минимализмът се превръща в основно съвременно течение?

Все по-често чуваме думата минимализъм и я свързваме с нещо модерно, ефектно и изчистено. Но разбираме ли какво всъщност се крие зад нея? Минимализмът не е само направление в интериорния дизайн, той може да бъде архитектурен стил или дори стил в изкуството. През последните години модернистичното течение стана толкова актуално, че дори се превърна в начин на живот за много хора. 

Но как се е зародила нуждата от минимализма? От какво е бил повлиян и какви са проявленията му в отделните части от живота ни? В този пост ще разгледаме именно каква е историята на това модернистично течение и неговата същност.

Минимализъм-значение и начин на поява

Както споменахме, минимализмът може да се отнася до различни неща. Все повече хората започват да се замислят за това, от което в действителност имат нужда и от претрупването във всяка сфера от живота си. Като абсолютно логичен отговор на консуматорското общество, което силно иска да се освободи от тежестта на всичко възможно, процъфтява и модерното течение. Затова и днес можем да забележим влиянието му в най-различни сфери.

Благодарение на това направление можем да постигнем така желания външен, а оттам и вътрешен баланс, от който се нуждаем. Да намалим безпорядъка и да сложим ред в хаоса.  

Макар на пръв поглед да изглежда лесно просто да изхвърлим всичко ненужно, това като че ли не е така на практика. Например по отношение на визуалните изкуства и дизайна се изисква голяма доза професионализъм. Дизайнерите, архитектите и творците като цяло трябва много добре да познават елементите, с които работят. Тяхно голямо предизвикателство се явява да използват тези елементи така, че да постигнат изчистени линии, прости форми, които да са  хармонично свързани помежду си. 

Силно повлиян от японската култура и философия, минимализмът е западно течение в изкуството, което се появява след Втората световна война. Оттогава остава траен естетически избор, който продължава да се появява в съвременното изкуство и дизайн отново и отново. Днес вече той е почти навсякъде.

Как японската култура влияе на минимализма?

Макар че можем да забележим как идеята за опростяване на елементите е разпространена в много култури, то със сигурност японската култура е повлияла минималистичното изкуство в най-голяма степен. 

Основно влияние им дзен изкуството, в което постигането на вътрешна и външна хармония се постига чрез стремеж към простотата. Тази философия се проявява и в японската архитектура. В последствие след 18 век дзен философията започва все повече да навлиза и в западната култура.

Японската култура открива красотата на предметите именно в техния най-семпъл вариант. Вдъхновена от природата, можем да видим, че японската архитектура използва концепцията за свободата чрез изграждане на отворени пространства. Тези пространства са освободени от всякакви излишни предмети, които могат да повлияят на фокуса. По този начин се стимулира съзерцанието и вътрешната хармония.

Друг принцип, който оказва силно влияние, е seijaku. Буквалният му превод означава неподвижност. Той принася спокойното състояние, постигнато по време на медитация в дизайна.

Как се е стигнало до съвременното минималистично изкуство?

Минимализмът навлиза в американското художествено движение през 60-те години на ХХ век в Ню Йорк. За разлика от абстрактния експресионизъм, при минимализма художниците започват да използват максимално изчистените мотиви, които ясно изразяват същността на творенията. 

Те изоставят пищността и емоциите и работят с индустриални материали като бетон и стомана, като се насочват към формите и свойствата на материалите. Художниците използват и характеристики като тегло, височина и светлина, за да постигнат желаният ефект. Те се стремят да предизвикат фокусираното внимание на зрителите. 

Минималистична скулптура

Както в художественото изкуство, така и при скулптурното изкуство, минимализмът разкрива ясно заложената в творбата идея. 

През 70-те години на ХХ в. вече е наложен стил в изкуството в САЩ. В последствие то води до постминимализъм, който често се изразява в боди арт, пърформанс арт и сайт-спесифик арт. 

 Минималистична архитектура

Едно от най-интересните проявления на минимализма се наблюдава в архитектурата. Освен че е повлияна от японската култура, отражение в нейното развитие имат и движенията De Stijl и Bauhaus от 20-те години на миналия век. 

Движението De Stijl подкрепя абстракцията и простотата, като свежда изкуството до основните му форми и цветове. Това се постига чрез  чрез философия на дизайна, основана на функционализма, липсата на повърхностна декорация и праволинейни плоскости. 

Движението Bauhaus има за цел насърчаване на масовото производство и обединяване на изкуствата и занаятите с технологиите. Подходът на Баухаус е тясно свързан с De Stijl и споделя принципите за чистота, функционализъм, чистота и редуцирани форми.

Използването на абстракция и простота от De Stijl в съчетание с интереса на Bauhaus към използването на индустриални материали и намаляване на формите са основни характеристики на минималистичната архитектура.

Характерно за архитектите, привърженици на минимализма е, че те използват съчетанието между класическата архитектура и вдъхновението си от природата. За да постигнат хармония в проектите си, основни елементи, с които боравят са геометричните форми, изчистените линии и прости материали. Така „същността на архитектурата“ проличава в дизайна.

В следващата част ще разгледаме минимализма в интериорния дизайн и като модерно течение за начин на живот.

Author arch.kunchev

More posts by arch.kunchev