Жилищни

интериори

Да обитаваш свое собствено пространство, което носи индивидуален отпечатък и изцяло съобразена функционалност е привилегия. Нашата цел като интериорни дизайнери е да направим това приключение вълнуващо, приятно и дългосрочно полезно.

Проектите ни интериорен дизайн следват пряко идентичността на обитателите – техните навици, хобита, интереси и начин на живот. Отличителен белег на нашата работа е непрекъснатата визуална комуникация с клиентите посредством 360 градуса панорами, анимации и виртуални разходки. Резултатът е намаляване на изненадите и непредвидените грешки по време на изпълнение.

Услугата ни Жилищен интериорен дизайн включва пълен набор чертежи за коректно изпълнение на строителната част. Към плановете за настилки, електро, окачени тавани, в проектната документация са включени и подробни изгледи за баните, както и специфични детайли където е необходимо.
Освен строителната част ние подготвяме и детайлни чертежи за мебелите (неподвижното оборудване), с подробно описани материали и механизми. Тази информация е достатъчна за всяка фирма за изработване на мебели да произведе съответните изделия.
През целия процес се води непрекъсната комуникация с клиентите посредством визуални материали – виртуални разходки, анимации, 360 градуса панорами. По този начин успяваме да изледваме подробно пространството, което прави решенията ни по-устойчиви.

Какви са нашите предимства

 • Цялостната организация и оптимизация на процесите, включени в създаването на един пълен интериорен проект са наша отличителна черта. От заснемането и концепцията, през официалните чертежи за изпълнение на строителната част, до детайлните чертежи на мебелите ние работим ефективно и в извънредно тесни времеви рамки.
 • Крайната ни цел е жилището да наследи индивидуалния характер на неговите обитатели. Стремежът ни е имотът да стане преди всичко функционален, а пространството да бъде усвоено по най-разумния начин.
 • Благодарение на множество успешно завършени проекти можем да предоставим пълен списък с подизпълнители и доставчици. С тях можете да изпълните всички строително-монтажни дейности във вашия дом.
 • За всеки жилищен интериор предоставяме виртуална 3D разходка още в идейната фаза. Непрекъснатата визуална комуникация с клиентите ни е запазена марка. Така сме сигурни, че предложенията ни са ясни и разбрани.

Какви са фазите през, които преминава един пълен  жилищен интериорен проект:

1

Въпросник

Първата стъпка е попълване на нашия специален въпросник. Подбрали сме най-важните въпроси, чиито отговори помагат за бързото намиране на правилно решение. Попълнения въпросник е еквивалентен на задание за проектиране и ни помага да сме по-точни в предложенията ни.
2

Архитектурно заснемане

Следва измерване на геометрията на пространствата и помещенията. Изключително важно е да се работи върху вярна основа, за да не се получават изненади след края на проектирането и по време на изпълнението.
3

Идеен проект

Представяме предложение за вътрешно преустройство, съобразено със заданието на клиента (попълнения въпросник). Материалите, които клиентът получава са План Преустройство, План Обзавеждане и Виртуална разходка.
4

Технически проект

След одобряване на идейната фаза се преминава в технически проект, където се изготвят всичко необходими чертежи за физическото изпълнение на преустройството от строителна фирма.
5

Спецификации и количествена сметка

След окомплектоването на техническия проект за строител се изготвят и спецификации за врати и прозорци и не на последно място - количествена сметка.
6

Работен проект - мебели

След окомплектоването на техническия проект и количествените сметки се пристъпва към работната фаза на проекта - подробни и детайлни чертежи на всички мебели, които ще се произвеждат по индивидуален проект от мебелист.

Какво включва проектът за преустройство?

 • План заснемане
 • План за преустройство
 • План за обзавеждане
 • План на настилките
 • План на окачените тавани
 • Електро план – осветление и кръгове
 • Електро план – ключове и контакти
 • Излгеди на баните
 • Детайлни чертежи на мебели
 • Спецификация врати
 • Спецификация прозорци
 • Количествена сметка
 • 3D Виртуална разходка и 360 градуса панорами

Какво ни е нужно за изготвяне на Проект за преустройство?

Когато започваме работа по пълен интериорен проект минаваме през подготвителна фаза, в която идентифицираме заданието за проектиране, чрез специален въпросник. В комбинация с него обменяме първоначална визуална информация с мууд бордове. Това помага да се изясни посоката за проектиране – както функционално, така и визуално.
Заснемането го извършваме лично и не работим със стари чертежи. Важно е да сме сигурни, че стъпваме върху здрава основа, за да избегнем неприятни изненади по време на изпълнение на проекта.

 • Попълнен въпросник
 • Архитектурно заснемане
 • Референции на предпочитани функционални решения

С тази информация можем спокойно да започнем работа по проекта с увереност, че вървим в правилната посока. Старанието ни е да бъдем оптимални във сроковете, което по никакъв начин да не засяга качеството на услугата ни.

Свържете се с нас за безплатна

20 минутна консултация

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС