Еднофамилни

къщи

Еднофамилните къщи имат силно подчертан индивидуален характер. Този тип проекти имат два основни компонента – визия на сградата и вътрешно функционално разпределение. Нашата задача е да създадем работеща симбиоза между модерна / минималистична архитектура и архитектурен план, който стриктно отговаря на характера и бита на инвеститора. Всеки човек има свои специфични разбирания за подредбата на помещенията и връзките между тях. Спазвайки  основните правила при проектирането ние изцяло се съобразяваме със заданието на клиентите ни.

Ние предлагаме изготвянето на пълен инвестиционен проект, което включва всички проектни части, комуникацията между отделните специалисти и цялостното съгласуване на проекта за еднофамилна къща. През целия процес на проектиране възложителят получава известия за текущия прогрес по проектните работи и визуални материали, демонстриращи проекта към всеки един етап. Така избягваме нежелани изненади.

Какви са нашите предимства

 • Процесът ни на проектиране и комуникация е изчистен и оптимизиран, което ни позволява да се побираме в по-кратки срокове относно отделните фази.
 • Индивидуален подход към всеки проект за еднофамилна къща, за да отговаря на всички особености на обитаване на клиента. Крайната цел – най-доброто съчетание между функция и визия на сградата.
 • Добре развита партньорска мрежа от специалисти, с които гарантираме плавна екипна работа и качествено изработени проектни части.
 • Непрекъсната визуална комуникация с възложителя под формата на перспективи, виртуални разходки и презентации с VR очила, анимации и фотореалистични визуализации.

Какви са фазите през, които преминава един проект за еднофамилна къща:

1

Предпроектно проучване

Започва се с изследване на терена и неговите дадености, като локация, изложение, гледки и др. Обръща се внимание на визата за проектиране и предписанията от общината / района.
2

Идеен проект

Представяме архитектурно решение, отговарящо на визата за проектиране и заданието на инвеститора. В тази фаза показваме външния вид на сградата, видовете материали и предложения за системи и инженерна инфраструктура.
3

Технически проект - съгласуване

След одобрение на идейната фаза от страна на възложителя, проектът започва да се разработва подробно от отделните специалности (конструкции, ОВиК, ВиК и тн.). Съглсауването между отделните специалности може да доведе до някои промени в еднофамилната къща, за да отговаря на изискванията за комфорт на обитаване.
4

Технически проект - пълен проект

След съгласуването между отделните части се подготвя финален, пълен инвестиционен проект за предаване към клиента и входиране в конкретна община / район.
5

Разрешение за строеж

След входирането на проекта и при забележки по него от съответната администрация, те се отстраняват и проектът получава статус "одобрен. Това е достатъчно за взимане на разрешение за строеж.
6

Авторски надзор

Ние от Kunchev Studio оказваме пълно съдействие под формата на авторски надзор, когато се открие строителната площадка. Посещенията на обект по време на строеж са необходими с оглед коректното изпълнение на проекта и решаването на редица възникващи въпроси в процеса на строителство.

Какво включва пълният инвестиционен проект

 • Архитектурен проект
 • Конструктивен проект, заверен от технически контрол
 • Проект по част ОВиК (отопление вентилация и климатизация)
 • Проект по част Електро с включени въшни връзки
 • Проект по част ВиК (водоснабдяване и канализация) с включени външни връзки
 • Енергийна ефективност с включена оценка за съответствие
 • Проект по част Геодезия (включва геодезическа снимка, вертикална планировка и трасировъчен план)
 • Пожарна безопасност (при проекти със застроена площ над 200 кв.м.)
 • Проект за Озеленяване и Паркоустройство
 • План за безопасност и здраве (след одобрение на проекта, за взимане на разрешение за строеж)
 • Проект за управление на строителните отпадъци (при проекти със обща разгъната площ над 700 кв.м.)
 • Геоложки доклад
 • Проект за укрепване на изкопа (когато изкопът съвпада с регулационните линии)

Важни документи за започване на проектиране

Пълния инвестиционен проект стъпва върху няколко важни документа, без които проектът не може да получи разрешение за строеж.

 • Виза за проектиране (издава се от съответния район / община с нотариален акт за собственост)
 • Предварителен договор с електроразпределителното дружество за района
 • Становище за присъединяване и изходни данни от ВиК дружеството за района
 • Задание за проектиране – пълен списък с помещенията във вашата бъдеща еднофамилна къща(част от функционалното разпределение) и техните площи, избор на системи за отопление и охлаждане, предпочитания за гледки, изложение и др.

Тези документи са основание за започване на проектиране, като е важно да бъдат набавени преди старта на проекта. Така възложителя ще е спокоен, че инвестицията за дадения имот е възможна. В случай, че има някакъв административен проблем, собственикът ще знае да не започва проектирането, преди неговото разрешаване. Това ще му спести средства за допълнителна проектантска дейност в случай, че се тръгне в грешна посока и има необходимост от препроектиране.

Свържете се с нас за безплатна

20 минутна консултация

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС