Еднофамилни

къщи

Всички еднофамилни къщи имат силно подчертан индивидуален характер. Този тип проекти имат два основни компонента – визия на сградата и вътрешно функционално разпределение. Нашата задача е да създадем работеща симбиоза между модерна / минималистична архитектура и архитектурен план, който стриктно отговаря на характера и бита на инвеститора. Всеки човек има свои специфични разбирания за подредбата на помещенията и връзките между тях. Спазвайки  основните правила при проектирането ние изцяло се съобразяваме със заданието на клиентите ни.
Целта ни е да проектираме еднофамилни къщи с индивидуален характер, черпещ вдъхновние от начинът на живот нашите клиенти.

Ние предлагаме изготвянето на пълен инвестиционен проект, което включва всички проектни части, комуникацията между отделните специалисти и цялостното съгласуване на проекта за еднофамилна къща. През целия процес на проектиране възложителят получава известия за текущия прогрес по проектните работи и визуални материали, демонстриращи проекта към всеки един етап. Така избягваме нежелани изненади.

Какви са нашите предимства

 • Процесът ни на проектиране и комуникация е изчистен и оптимизиран, което ни позволява да се побираме в по-кратки срокове относно отделните фази.
 • Индивидуален подход към всеки проект за еднофамилна къща, за да отговаря на всички особености на обитаване на клиента. Крайната цел – най-доброто съчетание между функция и визия на сградата.
 • Добре развита партньорска мрежа от специалисти, с които гарантираме плавна екипна работа и качествено изработени проектни части.
 • Непрекъсната визуална комуникация с възложителя под формата на перспективи, виртуални разходки и презентации с VR очила, анимации и фотореалистични визуализации.

Какви са фазите през, които преминава един проект за еднофамилна къща:

1

Предпроектно проучване

Започва се с изследване на терена и неговите дадености, като локация, изложение, гледки и др. Обръща се внимание на визата за проектиране и предписанията от общината / района.
2

Идеен проект

Представяме архитектурно решение, отговарящо на визата за проектиране и заданието на инвеститора. В тази фаза показваме външния вид на сградата, видовете материали и предложения за системи и инженерна инфраструктура.
3

Технически проект - съгласуване

След одобрение на идейната фаза от страна на възложителя, проектът започва да се разработва подробно от отделните специалности (конструкции, ОВиК, ВиК и тн.). Съглсауването между отделните специалности може да доведе до някои промени в еднофамилната къща, за да отговаря на изискванията за комфорт на обитаване.
4

Технически проект - пълен проект

След съгласуването между отделните части се подготвя финален, пълен инвестиционен проект за предаване към клиента и входиране в конкретна община / район.
5

Разрешение за строеж

След входирането на проекта и при забележки по него от съответната администрация, те се отстраняват и проектът получава статус "одобрен. Това е достатъчно за взимане на разрешение за строеж.
6

Авторски надзор

Ние от Kunchev Studio оказваме пълно съдействие под формата на авторски надзор, когато се открие строителната площадка. Посещенията на обект по време на строеж са необходими с оглед коректното изпълнение на проекта и решаването на редица възникващи въпроси в процеса на строителство.

Какво включва пълният инвестиционен проект

 • Архитектурен проект
 • Конструктивен проект, заверен от технически контрол
 • Проект по част ОВиК (отопление вентилация и климатизация)
 • Проект по част Електро с включени въшни връзки
 • Проект по част ВиК (водоснабдяване и канализация) с включени външни връзки
 • Енергийна ефективност с включена оценка за съответствие
 • Проект по част Геодезия (включва геодезическа снимка, вертикална планировка и трасировъчен план)
 • Пожарна безопасност (при проекти със застроена площ над 200 кв.м.)
 • Проект за Озеленяване и Паркоустройство
 • План за безопасност и здраве (след одобрение на проекта, за взимане на разрешение за строеж)
 • Проект за управление на строителните отпадъци (при проекти със обща разгъната площ над 700 кв.м.)
 • Геоложки доклад
 • Проект за укрепване на изкопа (когато изкопът съвпада с регулационните линии)

Важни документи за започване на проектиране

Пълния инвестиционен проект стъпва върху няколко важни документа, без които проектът не може да получи разрешение за строеж.

 • Виза за проектиране (издава се от съответния район / община с нотариален акт за собственост)
 • Предварителен договор с електроразпределителното дружество за района
 • Становище за присъединяване и изходни данни от ВиК дружеството за района
 • Задание за проектиране – пълен списък с помещенията във вашата бъдеща еднофамилна къща(част от функционалното разпределение) и техните площи, избор на системи за отопление и охлаждане, предпочитания за гледки, изложение и др.

Тези документи са основание за започване на проектиране, като е важно да бъдат набавени преди старта на проекта. Така възложителя ще е спокоен, че инвестицията за дадения имот е възможна. В случай, че има някакъв административен проблем, собственикът ще знае да не започва проектирането, преди неговото разрешаване. Това ще му спести средства за допълнителна проектантска дейност в случай, че се тръгне в грешна посока и има необходимост от препроектиране.

Свържете се с нас за безплатна

20 минутна консултация

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС